Lestary Community

Program Wakaf Kitar Barangan Semula
(Wakaf Kitar4Ummah)

Peranan masjid sebagai platform untuk menyampaikan mesej kesedaran ini perlu digunakan sebaik mungkin. KUM berhasrat meningkatkan kesedaran kebersihan dan menjaga alam sekitar dengan mendidik masyarakat untuk bersedekah dalam bentuk barangan kitar semula seperti kertas, botol plastik, kotak, tin, minyak masak terpakai dan pelbagai lagi melalui tempat pengumpulan kitar semula di beberapa masjid terpilih di Kelantan.

Matlamat Program Wakaf Kitar4Ummah

Masyarakat menyokong Kempen Kelantanku Bersih serta mengasingkan sisa di punca iaitu di rumah

Mengurangkan pembuangan sampah yang mempunyai nilai (RM) ke tong sampah dan tempat pelupusan

Melahirkan modal insan (masyarakat Kelantan) yang sentiasa mengamalkan amalan bersedekah dalam kehidupan seharian melalui barangan kitar semula

Melahirkan ummah yang mengamalkan kehidupan yang sihat dan semuanya bermula di rumah “Start At Home”

Membantu masjid mendapat sumbangan melalui sedekah barangan kitar semula

masjid yang telah menjalankan
program bersedekah melalui kitar semula

Scroll to Top